Látnivalók

A községünk történelmi nevezetességei közé az ekecsi barokk-klasszicista stílusban épült római katolikus templomot, a klasszicista stílusban épült apácaszakállasi és ekecsi református templomokat, valamint az apácaszakállasi klasszicista stílusban épült kastélyt soroljuk.

A falu római katolikus, barokk-klasszicista stílusú temploma 1790-ben épült, védőszentje Szent Vendel. Főoltára, melyet Szent Vendelt ábrázoló festmény díszít, a XVIII. század végén készült.

Az eredeti egyhajós épületet a 20. század elején két oldalán hozzáépítésekkel nagyobbították meg. Az 1950-es években történt meg a templom tetőszerkezetének cseréje. Az addig zsindelyes tetőt bádoglapokkal helyettesítették.

Az 1980-as években megújult a belső tere. A legutóbbi felújítása: orgonajavítás 2000-ben, külső festés 2002-ben, teljes körű belső rekonstrukció 2005 nyarán.

Ekecs református temploma 1822-ben épült, valószínűleg egy 1788-ban épített, nádfedeles, vályogból készült imaház helyén. A homlokzatból kilépő tornyot építették és a homlokzatot átszerkesztették 1901-ben. 1904-ben, egy nagy tűzeset miatt a templom súlyosan megrongálódott, új tetőszerkezet vált szükségessé. 1935-ben a gyülekezet egy új, 8 regiszteres orgonát vásárolt. A 1954-ben újjáépítették a templom hajóját és a belső berendezést is kicserélték. Az utóbbi években fokozatosan megújult a templom. Gá zfűtés bev ezetése, külső renoválás, majd teljes körű belső felújítás következett. A munkálatokat 2005 őszén fejezték be.

Az apácaszakállasi református templom klasszicista stílusban a XVIII. század utolsó harmadában épült, 1784. november 28-án, advent első vasárnapján szentelték fel. 1804-ben ötszintes tornyot építettek hozzá. Két harangja közül a kisebbik 1887-ben készült. A nagyobbikat az I. világháborúban elvitték, de a gyülekezet 1923-ban Brünnben új harangot öntetett.

A templom belsejét művészi faragású karzat és gyön yörű szószék ékesíti, melyet 1818-ban készíttettek a helybeli asszonyok.

Az apácaszakállasi református templom klasszicista stílusban a XVIII. század utolsó harmadában épült, 1784. november 28-án, advent első vasárnapján szentelték fel. 1804-ben ötszintes tornyot építettek hozzá. Két harangja közül a kisebbik 1887-ben készült. A nagyobbikat az I. világháborúban elvitték, de a gyülekezet 1923-ban Brünnben új harangot öntetett.

A templom belsejét művészi faragású karzat é s gyönyörű szószék ékesíti, melyet 1818-ban készíttettek a helybeli asszonyok.
Napjainkban is folyamatban van az épület teljes körű felújítása. Az 1990-es évek második felében megvalósult a tetőszerkezet, illetve a belső mennyezet cseréje, valamint a gázüzemű központi fűtés bevezetése.

A 2001-2002-es években a templom belső terének felújítása következett, amely magában foglalta a talajcserét, villanyrekonstrukciót.

Ekkor készültek el az új, kényelmesebb padok  is, melyek az eredeti, több mint 200 éves, rossz állapotban lévő ülőalkalmatosságokat váltották fel. 2005-ben a harangok javítása következett, valamint az elkorhadt harangablakok cseréje.

A templom mellett álló parókia 1957-58-ban épült a régi helyén.

Az apácaszakállasi kastély

További jelentős építészeti emléke a községnek a későklasszicista kastély a 19. sz. 2. harmadából. Földszintes, egy részén kétszintes, téglalap alapú épület. Az egykori úrilakot Loránd Leó, budapesti kereskedő építtette. Tőle vásárolta meg az épületet, s a hozzá tartozó területet Behle Rozália, bécsi úrhölgy. Innen a helybeliek által ismert elnevezés: Rózsika kastély. Később az Osvald és Nemes családok birtoka. Az államosítás után szellemileg és testileg sérült gyermekek intézete kapott benne helyet. A parkjának területe államilag védett. Épülete a hozzá tartozó parkkal együtt a Szociális Szolgáltatások Otthonának ad helyet immáron több mint 50 éve.

Kisebb szakrális emlékeink

Útmenti Szt. Vendel- kápolna a 18-19.sz.-ból . Fülkéjében a szent népi faragású, színezett, kő útiszobra látható.

Szent Flórián szobra a Laki és Fő utca találkozásánál látható. Az 1822-as nagy tűzvész után emeltették. Renováltatta Ferenczy József templomgondnok 1880-ban.

2006-ban felújította Ekecs község önkormányzata megbízásából Lipcsey György szobrászművész.

A Szeplőtelen Szűz Mária szobra a Szent Vendel templom udvarán található. Klimó Tamás és neje Köles Mária emeltette 1863-ban. Javíttatta Köles Margit és Ágnes 1986-ban. 2009-ben felújíttatta Csápai Erzsébet. 

Út menti keresztek

Kiss Mihály és felesége Bitter Katalin emeltették 1893-ban.

Németh János emeltette a Kereszt és Vasút utca találkozásánál, Jézus Krisztus halálának 1900. évfordulóján.

Hősök Emlékművei- Ekecs és Apácaszakállas, (1935-1940-ből)

Az első és második világháborúban elesett polgártársainknak állítnak emléket.

Minden évben a halottak napjának előestéjén kegyelettel elhelyezünk a talapzatuknál egy szál virágot a református, egy mécsest a katolikus, valamint egy követ a zsidó vallású áldozatokra emlékezve.

Emlékoszlopok

A községek első írásos említésének évfordulójára készítette Lipcsey György szobrászművész.

Jelentős épületek

Az ekecsi régi Községháza

Az 1928-ban épített épület az 1980-as évekig adott otthont a községi hivatalnak. Miután az ügyintézés átköltözött az új, háromszintes épületbe, a megüresedett helyiségeket a községi könyvtár és a nyugdíjasklub foglalta el. 2004-től pedig az OTP Bank helyi fiókja működik benne.

Az apácaszakállasi Speciális Iskola épülete

Az 1900-as évek elején épült. Előbb mint dohányszárító, majd mint lakóépület szolgált –a tulajdonos neve alapján Čapka-féle kastélynak nevezték. A második világháború után a környék első nyolcéves magyar tannyelvű iskolájának adott otthont. A 60-as évektől napjainkig a dunaszerdahelyi járás bentlakásos kisegítő iskolája működik benne.