Novinky obce

január 22, 2019

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie...Viac...

január 21, 2019

Obec Okoč v roku 2018 realizovala projekt s názvom „Doplnenie knižničného fondu obecnej knižnice nákupom nových kníh“. Na akvizíciu...Viac...

december 2, 2018

Starosta obce pozýva obyvateľov obce na verejné zasadnutie nového obecného zastupiteľsta, ktoré sa bude konať 5. decembra 2018 o 18,00...Viac...

november 11, 2018
október 14, 2018

Naša obec v uplynulých rokoch z vlastných zdrojov zrekonštruovala budovu materskej škôlky v Opatovskom Sokolci. Slávnostné odovzdanie...Viac...

október 6, 2018
august 7, 2018
máj 8, 2018

Stránky