Školstvo

Základná škola Jánosa Aranya s vyučovacím jazykom maďarským

Hlavná ulica 509/22
930 28 Okoč
Tel. Fax.: 00421/ 31/ 550 96 87 , 550 96 88 , 550 96 89 , 555 82 33
www.zsmokoc.edu.sk

 

E-mail: riaditel@zsmokoc.edu.sk
Školská jedáleň: 00421 / 31/ 555 80 83
Riaditeľka: Mgr. Mária Tóthová
Zástupkyňe riaditeľky: Mgr. Rozália Algeyerová (5.-9.)
Mgr. Marta Újjová (1.- 4.)

Spojená škola

(Špeciálna základná a stredná škola internátna s vyučovacím jazykom maďarským)

Gorkého ulica 4/90
930 28 Okoč- Opatovský Sokolec

tel. 00421/ 31/ 555 81 17
555 80 99

E-mail: szsi.vjm.os@post.sk

http://www.spojenaskolaokoc.sk/

Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých

Kaštieľska ulica 26

Opatovský Sokolec
930 28 Okoč

tel: 00421/ 31/ 555 81 02

031/553 04 44 , 553 04 43

Riaditeľ: Mgr. Tibor Veres

E-mail: dssokocvt@stonline.sk

http://www.dssokoc.sk