Verejné zasadnutie nového obecného zastupiteľstva

Starosta obce pozýva obyvateľov obce na verejné zasadnutie nového obecného zastupiteľsta, ktoré sa bude konať 5. decembra 2018 o 18,00 hodine v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Okoči.