Významné osobnosti

V roku 2007 sa stal čestným občanom našej obce

 • Géza Ekecs, známy ako " Cseke László" - legendárny redaktor Rádia Slobodná Európa.

 

 

V našej obci sa narodili a stali sa čestným občanom našej obce v roku 2005:

 • Dr. Eleonóra Kisslingová
 • Dr. Endre Pethes
 • Dr. Aurél Emil  Halász
 • Dr. Géza  Öllős
 • Dr. Arpád Öllős
 • Dr. Zoltán Fónod
 • Ing. Eugen Németh

 

V našej obci sa narodili:

 • József Berényi,  predseda SMK-MKP od roku 2010, bývalý štátny tajomník zahraničných vecí, poslanec NR SR
 • Nagy Szabó, Erika, spisovateľka, tajomníčka združenia maďarských spisovateľov na Slovensku
 • Dr. József  Ravasz,  romológ, básnik, redaktor
 • MUDr. Czelláriková Lukovicsová,  Mária, lekárka, internista
 • MUDr. Penzingerová Andicsová, Hedviga, lekárka
 • MUDr. Kovácsová, Judita, hematológ
 • Ladislav Németh, umelecký fotograf