Webová stránka našej obce

Koncom januára 2018 Vás vítame už na novej webovej stránke našej obce.

Na stránke ešte pracujeme. Materiály, informácie budú v prebehu nasledujúceho obdobia načítané, doplnené.

Ďakujeme za Vaše pochopenie. 

Ak máte informácie, podnety na zverejenie, kontaktujte nás na e-mailovej adrese: info@okoc.sk.

Prajeme Vám príjemný zážitok pri návšteve našej stránky.