Zasadnutie obecného zastupiteľstva vo vynovenej zasadačke