Zber elektroodpadu

 Oznamujeme obyvateľom, že zber elektroodpadu v našej obci zabezpečujú pracovníci obce.

Zastaralé, nepotrebné elektrospotrebiče  treba nahlásiť na tel. č. 0905 336 095.

Odvoz z domácností zabezpečujeme zdarma.