Názov Okoč nesie obec spojená z osád Okoč a Opatovský Sokolec na Podunajskej nížine, na severovýchode Žitného ostrova. Leží na pleistocénnom jadre v nadmorskej výške 110-112 metrov na 47 stupňov 53´ 26,51" severnej zemepisnej šírky a  17 stupňov 48' 35,07" východnej zemepisnej dĺžky. Nachádza sa na juhozápade Slovenska, v Trnavskom kraji a presnejšie v okrese Dunajská Streda, 4 kilometre severne od mesta Veľký Meder. Hraničí aj s obcami Dolný Štál, Topoľníky, Kolárovo, Sokolce, Brestovec. 
Do katasra Okoča patria ešte aj: pustatina Asód, kolónia Dropie, Jánošíkovo na Ostrove a Viharoš. V katastri Opatovského Sokolca sa nachádza Nagyszegpuszta (Veľký Sek) a Gólyáš. 

Okoč a Opatovský Sokolec sa spojili v roku 1976. Majú spoločný obecný úrad, obecnú políciu, poštu, základnú školu, obecnú knižnicu, zdravotné stredisko, dobrovoľný hasičský zbor, železničnú stanicu, športové stredisko, bankovú pobočku a poľnohospodárske družstvo. V oboch častiach obce sa nachádza materská škola, kultúrne stredisko, cintorín, klub dôchodcov, detské ihrisko, obchody s potravinami a zmiešaným tovarom, služby (napr. kaderníctvo) a pohostinstvá. 

Naša obec sa pýši troma kostolmi. V Opatovskom Sokolci sa nachádza reformovaný kostol, v Okoči aj rímskokatolícky aj reformovaný kostol. Okrem toho na území obce nachádzame aj početné sakrálne pamiatky. Máme veľké šťastie, že na čele každého zboru stojí kňaz  žijúci v obci. 

V Opatovskom Sokolci sa nachádza Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským, ktorá je spojená zo špeciálnej základnej a školy s internátom a z učilištia. V kaštieli pôsobí Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých už takmer 50 rokov. 

Pohodlie obyvateľstva v obci od 50-tych rokov dvadsiateho storočia zabezpečuje vodovod, elektrické vedenie a telefónna sieť, od 60-tych rokov asfaltovaná cesta. Od roku 1992 plynovod a káblová televízia. V obci sa nachádzajú veže oboch operátorov mobilnej siete. Komunikáciu podporuje aj ISDN linka, mikrovlnný internet, 3G a DSL rýchly internet. Plánuje sa vybudovanie kanalizačnej siete, časť tohto plánu už bola splnená, nakoľko čistička odpadových vôd je v prevádzke už od roku 1995. 

Na území našej obce pôsobí 200 zaregistrovaných podnikateľov. Významné množstvo týchto podnikateľských aktivít, vyše 70, pôsobí v oblasti poľnohospodárstva (rastlinná výroba, živočíšna výroba). Väčšiu časť katastrálnej oblasti obce tvoria poľnohospodárske polia, na ktorých sa pestuje pšenica, jačmeň, ovos, kukurica, slnečnica, repka, aj iné krmoviny ako napríklad ďatelina a sója. Živočíšna výroba v posledných rokoch zreteľne poklesla, ale aj dnes sa vo veľkom množstve chovajú ošípané a dobytok.   

Štatistické údaje 

Obec sa rozprestiera na celkových 6343 ha. Počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudu v roku 2001 bolo 3804, z toho 2306 obyvateľov žije v Okoči, 1117 v Opatovskom Sokolci, a 370 v ďalších častiach obce.

Národnostné zloženie obce:
 • Maďarská: 3520 osôb, 93%
 • Slovenská: 231 osôb, 6%
 • Rómska: 13 osôb
 • Česká: 7 osôb
 • Ukrajinská: 1 osôb
 • Poľská: 1 osôb
 • Nešpecifikovaná: 31 osôb
Náboženské zloženie
 • Rímskokatolícke 2302; 63%
 • Reformované 1082; 29%
 • Evanjelické 27; 1%
 • Ani jedno 268; 7%
Obyvatelia podľa veku a pohlavia
 • Muž: 1859; 48,9%
 • Žena: 1945; 51,1%
Hospodársky činný:
 • Muž: 1011
 • Žena: 891
 • Spolu: 1902; čo je 50% obyvateľstva.
Vekové skupiny:
 • 0-14 roční: 755
 • 15-59 roční muži: 1275
 • 15-54 ročné ženy: 1146
 • viac ako 60 roční muži: 201
 • viac ako 55 ročné ženy: 424
Údaje o bytovom fonde:
 • Počet domov: 1188
 • Z toho obývané: 1045
 • Neobývané: 142