Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
25. 1. 2023

1214/2022

Položky: Hlavná 27 DS OS - plyn, 1.000000 ks, Suma položky 12.74 Eur,

12,74 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1213/2022

Položky: fa za tel, MŠ O.Sokolec, 1.000000 ks, Suma položky 18.60 Eur, fa za tel. MŠ Okoč, 1.000000

174,49 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25. 1. 2023

1212/2022

Položky: fa za telefon starostu, 1.000000 ks, Suma položky 60.91 Eur,

60,91 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25. 1. 2023

1211/2022

Položky: fa za tel. Zubná lekárka, 1.000000 ks, Suma položky 18.20 Eur, fa za tel. MOS OS, 1.000000

36,41 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25. 1. 2023

1210/2022

Položky: fa za tel. Ocú, 1.000000 ks, Suma položky 46.57 Eur, fa za tel. MOS Okoč, 1.000000 ks, Sum

112,97 EUR

Slovak Telekom, a.s.

obec

25. 1. 2023

1209/2022

Položky: poplatky za SIP Konto, 1.000000 ks, Suma položky 2.32 Eur,

2,32 EUR

SWAN, a.s.

obec

25. 1. 2023

1208/2022

Položky: Implementačné a migračné služby, 1.000000 ks, Suma položky 936.00 Eur,

936,00 EUR

DATALAN, a.s.

obec

25. 1. 2023

1207/2022

Položky: fa za dod.mat., 1.000000 ks, Suma položky 268.00 Eur,

268,00 EUR

Coop Jednota Dunajská Streda SD

obec

25. 1. 2023

1206/2022

Položky: za mob.tel. prístroj , 1.000000 ks, Suma položky 31.40 Eur,

31,40 EUR

ORANGE a.s.

obec

25. 1. 2023

1205/2022

Položky: za prev.trafost. 2.polrok 22, 1.000000 ks, Suma položky 480.00 Eur,

480,00 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1204/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 2.39 Eur, fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma

2 300,56 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1203/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.03 Eur, Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks,

5,87 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1202/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.07 Eur, Dlhá 1 -Zberný dvor, 1.000000 ks, S

71,60 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1201/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.13 Eur, Námesite 1 mája 20 - Garáže, 1.0000

383,71 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1200/2022

Položky: úroky z omeškabnia, 1.000000 ks, Suma položky 2.28 Eur, Hlavná 59, 1.000000 ks, Suma polož

2 583,53 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

12/2023

Položky: splácanie úrokov 8 bj., 1.000000 ks, Suma položky 167.05 Eur, splátka úveru 8 bj., 1.00000

1 028,91 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

25. 1. 2023

1199/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.84 Eur, fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma

872,83 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1198/2022

Položky: Sokolecká 130/4, 1.000000 ks, Suma položky 19.98 Eur, Cintorísnka 321/3, 1.000000 ks, Suma

39,96 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1197/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.01 Eur, Cintorínska 355/2, 1.000000 ks, Sum

40,91 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1196/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.30 Eur, fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma

799,50 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1195/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.51 Eur, fa za el.energiu, 1.000000 ks, Suma

74,11 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1194/2022

Položky: úroky z omeškania , 1.000000 ks, Suma položky 0.28 Eur, Gólyášová 3 , 1.000000 ks, Suma po

181,96 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1193/2022

Položky: úroky z omeškanoa, 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur, Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma polož

-1,86 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1192/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur, SNP č. 41 -171 8 bj., 1.000000 ks

577,47 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

25. 1. 2023

1191/2022

Položky: úroky z omeškania, 1.000000 ks, Suma položky 0.08 Eur, Hlavná 27 DS OS, 1.000000 ks, Suma

390,24 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 301-325 z 3350