Aktuality

Obec Okoč vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeliek predškolských zariadení:
4. mája 2014 o 15:00 hodine