Aktuality

Obec Okoč vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeliek predškolských zariadení: