Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
8. 6. 2022

16/2200011

Objednávame u Vás vypracovanie geometrických plánov podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 08.06.2022

0,00 EUR

AZ-GEO, s.r.o. geodetické a kartografické práce

obec

31. 5. 2022

16/2200010

Objednávame u Vás drvevnie odpadového stavebného betónu - 4,50 € / t.

0,00 EUR

V & Z, s.r.o.

obec

17. 5. 2022

16/2200009

Objednávame u Vás poradenské práce spojené s prípravou žiadosti o dotáciu MŠVVaŠ SR v zmysle Smernic

500,00 EUR

TRIUS FINANCE, s.r.o.

obec

27. 4. 2022

16/2200008

Objednávame u Vás týždenník Vasárnap č. 18 v počte 300 kusov. Je dohodnutá 40%-ná zľava.

0,00 EUR

DUEL-PRESS, s.r.o.

obec

7. 4. 2022

16/2200007

Objednávame u Vás WC príves 10/2 na Obecný deň v Okoči dňa 30. júla 2022 podľa Vašej cenovej ponuky

1 440,00 EUR

Event Service, s.r.o.

obec

21. 3. 2022

16/2200006

Objednávame u Vás certifikované detské ihrisko FUN 2 - cena 1990,00 € - 1 ks a lavičku Lívia zinkov

2 610,00 EUR

L-DEN - Ihriská, spol.s.r.o.

obec

23. 2. 2022

16/2200005

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. CP037 zo dňa 21.02.2022 servisnú prehliadku Holder X

635,86 EUR

KONNEX , s.r.o.

obec

11. 2. 2022

16/2200004

Objednávame u Vás 2 ks pneumatiky na traktor ZETOR 7211

0,00 EUR

László József

obec

26. 1. 2022

16/2200003

Objednávame si u Vás drvenie BRO spolu odvozom, termín realizácie január 2022, miesto - Zberný dvor

4 625,00 EUR

BIOPRODUKT, s.r.o.

obec

21. 1. 2022

16/2200002

Objednávame u Vás pracovné odevy 12 ks, rukavice 24 ks a pracovný obuv 12 ks

0,00 EUR

ALFARERO s.r.o

obec

18. 1. 2022

16/2200001

Objednávame u Vás pouličné osvetlenie podľa Vašej cenovej ponuky

3 600,68 EUR

Dorák Attila - DN-HOBBY

obec

15. 12. 2021

15/2100048

Objednávame u Vás realizáciu verejného obstarávania na zákazku Stavebný dozor na stavbe CIZS v Okoči

0,00 EUR

A4A - Agency 4 Academy, s.r.o.

obec

10. 12. 2021

15/2100047

Objednávame u Vás tlač obecných novín v počte 1300 kus.

0,00 EUR

Valeur, s.r.o.

obec

2. 12. 2021

15/2100046

Objednávame u Vás 2 kusy notebook Toshiba so softwerom do MŠ Okoč a MŠ Opatovský Sokolec

1 488,00 EUR

INTERVYT - Győriová Ingrid

obec

16. 11. 2021

15/2100045

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 08.11.2021, orezávanie a výrub rizikových stromo

600,00 EUR

ŠIMKA Miroslav - LESPRE

obec

8. 11. 2021

15/2100044

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky CP210113 zo dňa 08.11.2021 jarné bundy 2 ks - pre člen

264,00 EUR

Sabrina Modelle, s.r.o.

obec

3. 11. 2021

15/2100043

Objednávame u Vás výkopové práce pre zriadenie prípojok v uliciach Malookočská a Záhradkárska v obci

0,00 EUR

Záp.vod. a kanalizácie a.s.

obec

27. 10. 2021

15/2100042

Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01. 2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 30.09.2021 objednávame u Vás

1 995,60 EUR

ETechnology s.r.o.

obec

19. 10. 2021

15/2100040

Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodávku tovaru

77 489,27 EUR

MIVASOFT, spol.s.r.o.

obec

19. 10. 2021

15/2100041

Na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 27.01.2020 objednávame u Vás dodanie tovaru

20 132,29 EUR

Monaster s.r.o.

obec

21. 9. 2021

15/2100039

Objednávame si u Vás vykonanie II.periodickej prehliadky podvozku IVECIO Daily a hasičského čerpadla

789,00 EUR

AUTO-IMPEX, spol.s.r.o.

obec

14. 9. 2021

15/2100037

Objednávame u Vás znalecký posudok na nehnuteľnosť vedené na LV č. 2592 pracela reg. "E" parc.čísl

0,00 EUR

Dudek František Ing. D-GROUP

obec

14. 9. 2021

15/2100038

Objednávame u Vás znalecký posudok na nehnuteľnosť vedené na LV č. 2592 pracela reg. "E" parc.čísl

0,00 EUR

Dudek František Ing. D-GROUP

obec

8. 9. 2021

15/2100035

Objednávame u Vás dodávku a montáž merača rýchlosti podľa Vašej cenovej ponuky č. 21NA00085, zo dňa

2 508,00 EUR

HORIZONT AL s.r.o.

obec

8. 9. 2021

15/2100036

Objednávame u Vás montáž spomaľovacieho pruhu podľa Vašej cenovej ponuky č. 21NA00084, zo dňa 13.07.

1 161,53 EUR

HORIZONT AL s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 26-50 z 118