Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
26. 4. 2023

17/2300013

Objednávame u Vás opravu čerpadiel - ČOV Okoč 2 ks

1 080,00 EUR

NewMetal, s.r.o.

obec

20. 4. 2023

17/2300010

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. L-56088 zo dňa 19.04.2023 - vchodové dvere otv. VON

1 194,02 EUR

EKOPLAST okná, s.r.o.

obec

20. 4. 2023

17/2300011

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. L-56094 , zo dňa 19.04.2023 - balkonové dvere /O+OS/

804,07 EUR

EKOPLAST okná, s.r.o.

obec

20. 4. 2023

17/2300012

Objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz kalu z ČOV Okoč podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.februára

0,00 EUR

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

obec

10. 3. 2023

17/2300009

Na základe Vašej CP objednávame u Vás výrub rizikových stromov v kat. území obce Okoč.

1 200,00 EUR

ŠIMKA Miroslav - LESPRE

obec

8. 3. 2023

17/2300008

Na základe Vašej CP zo dňa 06.03.2023 objednávame u Vás telekomunikačnú techniku vrátane inštalácie

4 336,80 EUR

PosTel DS, s.r.o.

obec

15. 2. 2023

17/2300007

Objednávame u Vás zneškodnenie a odvoz kalu z ČOV Okoč podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 14.februára

0,00 EUR

Združenie obcí Horného Žitného ostrova v odpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne

obec

10. 2. 2023

17/2300006

Objednávame u Vás znalecký posudok na par. č. 1453 v kat. území Opatovský Sokolec

0,00 EUR

Dudek František Ing. D-GROUP

obec

6. 2. 2023

17/2300005

Objednávame u Vás zostavy PC, monitory, office, notebook a multifunkčné zariadenie podľa Vašej cenov

3 403,20 EUR

INTERVYT - Győriová Ingrid

obec

25. 1. 2023

17/2300004

Objednávame u Vás terenné úpravy na technikom dvore

0,00 EUR

V & Z, s.r.o.

obec

16. 1. 2023

17/2300002

Objednávame u Vás drvevnie odpadového stavebného betónu - 4,50 € / t.

0,00 EUR

V & Z, s.r.o.

obec

16. 1. 2023

17/2300003

Odjednávame u Vás tovar podľa Vašej cenovej ponuky č. 2023-0001, zod dňa 13.01.2023

3 726,94 EUR

Gastrocenter s.r.o.

obec

9. 1. 2023

17/2300001

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. HMK2023/022, zo dňa 04.01.2023 overenie merného obj

997,00 EUR

HYMES MK, s.r.o.

obec

20. 12. 2022

16/2200027

Objednávame u Vás čerpadlo Vogelsang R116-180S podľa Vašej cenovej ponuky č. 15/12/22 zo dňa 15.12.2

3 042,20 EUR

Aplitec s.r.o.

obec

13. 12. 2022

16/2200026

Objednávame u Vás tlač obecných novín v počte 1200 kus.

0,00 EUR

Valeur, s.r.o.

obec

7. 12. 2022

16/2200025

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 06.12.2022 postelné prádlo pre MŠ Opatovský Soko

3 217,50 EUR

EMI-Sabinov s.r.o.

obec

24. 11. 2022

16/2200023

Objednávame u Vás znalecký posudok na parcely č. 3813/102, 3813/117, 3813/2, a 3813/17 v kat.území O

0,00 EUR

Dudek František Ing. D-GROUP

obec

24. 11. 2022

16/2200024

Objednávame u Vás znalecký posudok na parcely č. 1444/1, 1445/1 v kat.území Opatovský Sokolec

0,00 EUR

Dudek František Ing. D-GROUP

obec

4. 11. 2022

16/2200022

Objednávame u Vás vypracovanie monitorovacej správy WIFI pre Teba

0,00 EUR

ARNAGYS partner s.r.o.

obec

3. 10. 2022

16/2200021

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky zo dňa 29.09.2022 - HW - PROMO DO 28.10. Dell Server Po

1 689,00 EUR

INTERVYT - Győriová Ingrid

obec

30. 9. 2022

16/2200020

Objednávame u Vás - 1kus - 12.52 Pánsku polokošelu vzor MsP Trenčín, bledomodrú kombinovanú s tmavom

0,00 EUR

Sabrina Modelle, s.r.o.

obec

14. 9. 2022

16/2200019

Objednávame si u Vás vykonanie II.periodickej prehliadky podvozku IVECIO Daily a hasičského čerpadla

527,39 EUR

AUTO-IMPEX, spol.s.r.o.

obec

18. 8. 2022

16/2200018

Objednávame u Vás znalecký posudok na nehnuteľnosť vedené na LV č. 951 v kat. území Okoč pracela reg

0,00 EUR

Cséfalvay Augustín, Ing.

obec

15. 8. 2022

16/2200017

Objednávame u Vás dezinfikáciu proti švábom na adrese Okoč , Jánošíkovo 2/2

0,00 EUR

Derakat, s.r.o.

obec

29. 7. 2022

16/2200016

Objednávame u Vás podľa Vašej cenovej ponuky č. 06072022002 zo dňa 06.07.2022 - škrabku na zemiaky

2 100,00 EUR

Gastrocenter s.r.o.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 122