Obec Okoč - Opatovský Sokolec
Okoč Opatovský Sokolec

Faktúry

Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
17. 9. 2020

784/2020

Položky: fa za mobiltelefony, 1.000000 ks, Suma položky 365.04 Eur, za prístroj , 1.000000 ks, Suma

381,04 EUR

ORANGE a.s.

obec

17. 9. 2020

785/2020

Položky: fa za dod.,materiál, 1.000000 ks, Suma položky 554.36 Eur,

554,36 EUR

Dorák Attila - DN-HOBBY

obec

11. 9. 2020

714/2020

Položky: pramenitá voda, 1.000000 ks, Suma položky 15.86 Eur,

15,86 EUR

AQUA PRO EUROPE, a.s.

obec

11. 9. 2020

716/2020

Položky: osobná doprava , 1.000000 ks, Suma položky 140.00 Eur,

140,00 EUR

Agh , s.r.o.

obec

11. 9. 2020

717/2020

Položky: čist.a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 117.60 Eur,

117,60 EUR

Trend Hygiena, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

718/2020

Položky: čist.a hyg.potreby , 1.000000 ks, Suma položky 143.77 Eur,

143,77 EUR

Trend Hygiena, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

715/2020

Položky: Multifunkčné ihrisko, 1.000000 ks, Suma položky 60000.00 Eur,

60 000,00 EUR

SCANSIS SLOVAKIA, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

724/2020

Položky: fa za dod.tovar, 1.000000 ks, Suma položky 386.53 Eur,

386,53 EUR

Trend Hygiena, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

725/2020

Položky: fa za dod.el.spotrebiče, 1.000000 ks, Suma položky 757.00 Eur,

757,00 EUR

MERKUR-Csölle Rafael

obec

11. 9. 2020

719/2020

Položky: výkon zodp.osoby 09/2020, 1.000000 ks, Suma položky 58.80 Eur,

58,80 EUR

Osobny udaj.sk, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

720/2020

Objednávame u Vás maliarske práce v MŠ Opatovskom Sokolci Položky: maliarské práce MŠ O.Sokolec, 1.

2 299,20 EUR

Stav4u -Bereczki Tibor

obec

11. 9. 2020

721/2020

Položky: Úroky, 1.000000 ks, Suma položky 176.56 Eur, Ostatné dlhodobé záväzky-8 bj., 1.000000 ks,

1 028,91 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

11. 9. 2020

722/2020

Položky: Ostatné dlhodobé záväzky, 1.000000 ks, Suma položky 462.14 Eur, splácanie úrokov 9 bj., 1.

777,10 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

11. 9. 2020

723/2020

Položky: Ostatné dlhodobé záväzky, 1.000000 ks, Suma položky 821.38 Eur, splácanie úrokov 15 bj., 1

1 381,17 EUR

Slovenská záručná a rozvojová banka

obec

11. 9. 2020

726/2020

Položky: údržba tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,

15,94 EUR

PosTel DS, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

727/2020

Položky: údržna tel.systému, 1.000000 ks, Suma položky 15.94 Eur,

15,94 EUR

PosTel DS, s.r.o.

obec

11. 9. 2020

730/2020

Položky: fa za PHM, 1.000000 ks, Suma položky 919.03 Eur,

919,03 EUR

SLOVNAFT a.s. Member of the MOL Group

obec

11. 9. 2020

728/2020

Položky: za el.energiu Klub dôch., 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,

60,00 EUR

SPP - distribúcia, a.s.

obec

11. 9. 2020

729/2020

Položky: údržbárske práce ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 240.00 Eur,

240,00 EUR

Hornyák Tibor

obec

11. 9. 2020

731/2020

Položky: Implementačné služby, 1.000000 ks, Suma položky 432.00 Eur,

432,00 EUR

DATALAN, a.s.

obec

11. 9. 2020

732/2020

Položky: Jánošíkovo na O 2663, 1.000000 ks, Suma položky 2.00 Eur,

2,00 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

11. 9. 2020

733/2020

Položky: Jánošíkovo na O 2640, 1.000000 ks, Suma položky 7.31 Eur,

7,31 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

11. 9. 2020

734/2020

Položky: Cintorínska 355/2, 1.000000 ks, Suma položky 10.00 Eur,

10,00 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

11. 9. 2020

735/2020

Položky: Hlavná 405/67, 1.000000 ks, Suma položky 19.87 Eur,

19,87 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

11. 9. 2020

736/2020

Položky: Nový rad 3, 1.000000 ks, Suma položky 22.19 Eur,

22,19 EUR

ZSE Energie, a.s.

obec

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazeno 101-125 z 486